Ebook – Improve your spoken English with 200 English Sentences for Daily Life

Ebook – Improve your spoken English with 200 English Sentences for Daily Life

ตัวอย่าง Ebook

Ebook – Improve your spoken English with 200 English Sentences for Daily Life

หนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้เริ่มต้นหัดพูดภาษาอังกฤษ แต่ยังมีความสับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก หรือ ไม่เข้าใจว่ารูปประโยคแบบต่างๆ จะเอาไปใช้อย่างไร ในสถานการณ์ไหน ผู้เขียนตั้งใจให้มีความครอบคลุมเนื้อหาหลัก หรือที่ประโยคพบบ่อยในชีวิตประจำวัน หวังว่าผู้อ่านจะได้เห็นถึงภาพรวม อย่างง่าย ๆ เหมือนดูแผนที่ และนำไปต่อยอดได้อย่างดีเยี่ยม

ดาวน์โหลด EBOOK

ดาวน์โหลดอีบุ๊ค

เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊คจากเราได้ทันที!Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap