Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น เราจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้านี้ขึ้นเพื่อระบุว่า เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลของคุณอย่างไรเมื่อมีการรวบรวม เก็บรักษา และใช้งานข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์
เราตระหนักเสมอว่าความรู้สึกปลอดภัยและวางใจที่จะใช้งานหน้าเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้คือสิ่งสำคัญ เราจึงปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีทั้งมาตรการทางเทคนิค และมาตรการสำหรับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวทั้งที่ออกโดยบริษัทและโดยผู้ให้บริการรายอื่นจะถูกนำมาปรับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณมีการจัดการที่เป็นความลับและปลอดภัย

ทำไมเราจึงต้องการข้อมูลของคุณ

บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ข้อเสนอและโปรโมชั่นอออนไลน์ของเราน่าดึงดูดสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั้น หากเราทราบว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่คุณสนใจและเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด หรือใช้ระยะเวลาเข้าชมนานที่สุด เราจะสามารถคัดเลือกเนื้อหาคอนเทนต์ภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของคุณให้มากที่สุดได้
ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะถูกนำไปใช้โดยบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการดูแลทางเทคนิค การบริการลูกค้า การสำรวจความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ และการทำการตลาดเป็นการภายในเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ยิ่งเราเข้าใจความต้องการของคุณได้มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งสามารถนำเสนอข้อมูลที่ตรงใจของคุณได้มากเท่านั้น

ข้อมูลเพื่อการบันทึกสถิติของเว็บไซต์

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลของคุณแบบอัตโนมัติ ข้อมูลที่เราเก็บในส่วนนี้ ได้แก่ ประเภทของเว็บบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ โดเมนเนมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และเป็นข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วเมื่อเข้าเว็บไซต์อื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การเก็บข้อมูลนี้ มิได้เกิดจากฟังก์ชั่นพิเศษของหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด แต่อย่างใด การเก็บข้อมูลในส่วนนี้ไม่มีการระบุชื่อ และเก็บเพื่อการวิเคราะห์ทางสติถิของเว็บไซต์เท่านั้น

คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกข้อมูลเอาไว้เพื่อระบุการกลับเข้ามาชมเว็บไซต์ซ้ำของผู้เข้าชม รวมทั้งบันทึกข้อมูลของคุณในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะบันทึกการกรอกข้อมูลของคุณและช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลบางประเภท เช่น หากคุณเข้ามาทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษกับเรา รายละเอียดที่คุณกรอก (เช่น ชื่อผู้ใช้ ชื่อจริง และอื่นๆ) จะถูกบันทึกไว้ชั่วคราวในรูปแบบของคุกกี้ในหน่วยความจำในเครื่องของคุณ เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับมาพร้อมผลการทดสอบเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้คุณได้รับผลการทดสอบบนหน้าจอที่มีการระบุชื่อของคุณเอาไว้อย่างชัดเจน สำหรับการเปิดใช้งานคุกกี้ คุณมี 3 ตัวเลือก ดังนี้ ในหน้าการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ของคุณ คุณสามารถระบุได้ว่าจะยินยอมให้เปิดการใช้งานคุกกี้เอาไว้ตลอด ให้ส่งข้อความเตือนเมื่อมีการสร้างคุกกี้จากเว็บไซต์ หรือจะปิดการใช้งานคุกกี้ก็ได้ โดยสามารถศึกษาวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมได้ในหน้าช่วยเหลือ (Help) ในเว็บบราวเซอร์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว คือ ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ หมายรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงหรือระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง อย่างเว็บไซต์โปรดหรือจำนวนผู้ใช้ของเว็บไซต์จะไม่รวมอยู่ในหมวดนี้
โดยทั่วไป คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับบริการส่วนตัวกับเรา เราจึงจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะกรอกข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยการกรอกข้อมูลและกดเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยัน ถือเป็นการอนุญาตให้ทางบริษัทสามารถจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อการแจ้งราคาและนำเสนอบริการที่ปรึกษาอื่นๆ หากคุณเคยให้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้กับเราไว้ เราจะส่งข่าวโปรแกรมเรียน โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ และบริการฟรีที่น่าสนใจกลับไปให้คุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปยังบุคคลที่สามหากไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณโดยเด็ดขาด แต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากเรา เช่น บริษัทวิจัยตลาด จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประมวลผลข้อมูล และจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว กฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัท บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด ถือปฏิบัติ หากทางบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับคำสั่งศาลให้เปิดเผยข้อมูล เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

บุคคลที่สาม

  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หมายรวมถึง Google สามารถแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หมายรวมถึง Google สามารถใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผ่านมาของคุณได้
  • ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ของ Google ได้โดยเข้าไปยังหน้า ปิดการใช้โฆษณา Google อีกทั้งยังสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่น โดยเข้าไปยังหน้า deactivation page of the Network Advertising Initiative
  • ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ที่จดจำประวัติการดัลเบิ้ลคลิกของคุณ โดยเข้าไปยังหน้า ปิดการจดจำการใช้งานดับเบิ้ลคลิก หรือ ในหน้าของ Network Advertising Initiative disable.

การรักษาความปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคอย่างเป็นระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เคยให้ไว้กับเรา มิให้เกิดการโอนย้ายข้อมูลทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การสูญหาย การถูกทำลาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต มาตรการด้านความปลอดภัยของเรามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรการที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สิทธิ์ในการบอกข้อมูล

หากมีการร้องขอ เราจะบอกข้อมูลแก่คุณเป็นหนังสือ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณข้อมูลใดบ้างที่เราได้จัดเก็บเอาไว้ แม้ทางบริษัทจะมีมาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล แต่หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดที่เราได้จัดเก็บเอาไว้ บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ตามที่คุณส่งคำร้องมา

สิทธิ์ในการยกเลิก

เราต้องการใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว โดยปกติแล้ว การเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ จะเป็นไปโดยสมัครใจ หากคุณไม่เห็นด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลและใช้งาน ซึ่งจะมีผลในอนาคตต่อไป ตามมาตรา 3 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลผ่านบริการโทรคมนาคม (Teleservices Data Protection Act) ในกรณีดังกล่าว โปรดส่งความจำนงค์มายังเรา ทางจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล โดยระบุความต้องการยกเลิกให้ชัดเจน เราจะลบหรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ในทันที อย่างไรก็ตาม การลบหรือยกเลิกข้อมูลจะไม่รวมข้อมูลสำหรับการแจ้งค่าบริการหรือข้อมูลเพื่อการบัญชีอื่นๆ

การพิทักษ์ความเป็นส่วนตัวแก่เยาวชน

บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด มิได้ให้บริการที่เก็บค่าธรรมเนียมกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เยาวชนหรือบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มิได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองจะไม่มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวกับเรา