study news en

First Step for learning english through movies

Watching movie at home is a major activity many people love to do in their spare time. Good news—for those ...
Read More
/ Learn English

Direct and indirect speech exercises

There are many occasions in which we need to describe an event or action that happened, and very often that ...
Read More
/ Learn English

Adverbs of Manner

We can use adverbs in many ways, from describing how often we do something to where we do it. What ...
Read More
/ Learn English

A Guide to Listening and Speaking Skills in English

Our principal means of communicating, and the first language skills we learn by nature, are listening and speaking. They are ...
Read More
/ Learn English

Love in China town

         How well do you know about our staff? Can you use chopsticks well? Let’s learn more about Chinese culture ...
Read More
/ News

6 Benefits of Learning English

Best Anti-Aging Activity: Study a Foreign Language! When adults wonder why they should dedicate time to learning a foreign language, ...
Read More
/ Learn English

10 Ways To Improve Your English Language Skills

When we learn our native language, first we listen, then we speak, then we read and finally we write. Listening, ...
Read More
/ Learn English

10 Tips for Success in Learning English

Do you want to be successful in learning English? Read our top 10 tips to help you reach the level ...
Read More
/ Learn English

Chocoluv Party

How is your February? Let’s add some sweetness into the month of love by joining our Chocolov Party, the party ...
Read More
/ News

DIY Pancake

Can you cook well? If not, Wall Street English is ready to teach you how to make pancakes in many ...
Read More
/ News

Running Changes Your Life

How often do you exercise? Do you warm up your body before you start? If you don’t know what “warm ...
Read More
/ News

A Whole New World Party

Have you ever dressed in Kimono? If not, Wall Street English can fulfill your experience by learning new culture from ...
Read More
/ News

Wall Street English Smart Gen 2019

will get 100,000 THB with 1-year Wall Street English course valued 118,800 THB will get 50,000 THB with 1-year Wall ...
Read More
/ News

เรามีนิสัย 10 อย่างที่จะทำให้คุณเก่งอังกฤษอย่างรวดเร็ว

ใครๆ ก็อยาก เก่งภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นประตูสู่ความรู้และความก้าวหน้าในการงาน แต่ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำสำเร็จได้ง่ายๆนะ เพราะว่าหลายคนมักจะไม่รู้วิธีแล้วก็ยอมแพ้ไปซะก่อน แต่ถ้าหากใจยังสู้ นี่คือนิสัย 10 ประการที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว 1. ช่างวางแผน การสำรวจตัวเองเพื่อค้นหา ว่าภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เรามีอยู่ที่เท่าไร สิ่งที่เรายังขาด และเราต้องการตัวช่วยอะไรบ้าง เช่น ถ้าหากกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษา ที่จะช่วยให้เรา พูดภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ ...
Read More
/ Learn English

เพียงมีสมาร์ทโฟน คุณก็สามารถพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษได้เอง

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า podcast ผ่านหูมาบ้าง แต่ไม่ได้สนใจจริงจังว่าสิ่งนี้คืออะไร หรือว่าทำงานยังไงกันแน่ บางคนอาจจะพอรู้มาบ้าง แต่ยังไม่เคยลองใช้ เพราะว่าสื่อที่มีให้เราเลือกสรรจากอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันก็นับว่ามีมากอยู่แล้ว จะหาดูอะไร ก็เริ่มที่ YouTube ก่อน วันนี้เราจะขอแนะนำ podcast เครื่องมือสำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว และเริ่มได้ทันที! 1. Podcast คืออะไร? Podcast ...
Read More

เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

ทุกวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป ตั้งแต่วิธีการช้อปปิ้งที่เปลี่ยนมาซื้อขายออนไลน์มากขึ้น การสั่งอาหารที่แค่ปลายนิ้วสัมผัส ก็มีอาหารมาเสริฟถึงหน้าประตูบ้าน การเรียนภาษาอังกฤษ ก็พัฒนาขึ้นเพื่อให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ผล และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกัน มาดูกันว่าคุณจะเปลี่ยนเรื่องเรียนที่น่าเบื่อ ให้สนุกสนาน และเห็นผลเร็วขึ้นได้อย่างไรบ้าง เลือกคอร์สเรียนที่เหมาะกับระดับภาษาอังกฤษของคุณ หลายคนคงคิดว่ากลับมา เรียนภาษาอังกฤษ ใหม่ก็ต้องมาปูพื้นฐานแกรมม่า และทวนคำศัพท์ใหม่อีกรอบ แต่ถ้าเป็นคอร์สเรียนสำหรับคนที่มีพื้นฐานดีก็จะเกี่ยวกับการสนทนา แต่ที่ วอลล์สตรีทอิงลิช ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาใหม่ ...
Read More
/ Learn English
Copy link
Powered by Social Snap