เกณฑ์คะแนน IELTS และ TOEIC สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และบริษัทชื่อดังในไทย

กำหนดคะแนนสอบ IELTS สำหรับมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอินเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IELTS 6.0-7.0

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IELTS 6.0-6.5

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

IELTS 6.0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IELTS 4.5-5.5

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IELTS 6.0

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี

IELTS 4.5

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

IELTS 4.5

*แต่ละคณะจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกัน

กำหนดคะแนนสอบ TOEIC สำหรับการเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

TOEIC 700

Central Group

Central Group

TOEIC 700

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

TOEIC 650

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

TOEIC 650

ปูนซิเมนต์ไทย SCG

ปูนซิเมนต์ไทย SCG

TOEIC 550

True Corporation

True Corporation

TOEIC 550

ปตท. PTT

ปตท. PTT

TOEIC 500

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS และTOEIC เพื่อเลือกเรียนได้ตรงความต้องการที่สุด ฟรี!

ที่วอลล์สตรีท อิงลิช มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา สำหรับผู้เรียนที่วางแผนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS/TOEIC สำหรับการเข้าเรียนมหาลัยชื่อดังและเข้าทำงานบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาการสอบ IELTS/TOEIC ฟรี! ที่สาขาใกล้บ้านวันนี้