ลงทะเบียนสอบวัดระดับ Placement Test เพื่อคัดเลือกเข้าคลาสเรียน IELTS Mock Test (Advanced)

ผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้าคลาสเรียน IELTS Mock Test (Advanced) จะต้องได้คะแนน Placement Test Level 10 ขึ้นไป
วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. เวลา 12:00 - 16:00 น. *จำกัด 10 ที่นั่ง*

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียด