เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 100% กับ วอลล์สตรีท อิงลิช

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ วอลล์สตรีท อิงลิช

วอลล์สตรีท อิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1
ผู้ช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เรียนด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราได้ถูกออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มเรียนหรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ตาม

ร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะกับเราได้แล้ววันนี้

เรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์กับ
วอลล์สตรีท อิงลิช

วอลล์สตรีท อิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1 ผู้ช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เรียนด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราได้ถูกออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มเรียนหรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ตาม

ร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะกับเราได้แล้ววันนี้

ทำไมถึงต้องเลือก คอร์สออนไลน์ภาษาอังกฤษ ของ วอลล์สตรีท อิงลิช

ทำไมถึงต้องเลือก
คอร์สออนไลน์ภาษาอังกฤษ
ของ วอลล์สตรีท อิงลิช

null

แผนการเรียนส่วนตัว

เริ่มต้นการเรียนด้วยการวัดระดับภาษาอังกฤษ
เพื่อหาแผนการเรียนที่เหมาะสม ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาตามความต้องการของผู้เรียน ครอบคลุมทั้ง 20 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง (ตามมาตรฐานสากล)

null

หลักสูตร MULTIMETHOD®

สนุกกับการฝึกฝนเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านทางเทคโนโลยีแบบเรียนมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น
วีดีโอเรื่องราวต่าง ๆ แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบ
(interactive exercises) หนังสือแบบฝึกหัดออนไลน์
และห้องเรียนออนไลน์ที่ทางเราสร้างขึ้น

null

โค้ชผู้ช่วยและให้ความช่วยเหลือ

สบายใจได้แม้เรียนออนไลน์ เพราะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่คุณอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเคียงข้างคุณตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบหลักสูตร

null

แผนการเรียนส่วนตัว

เริ่มต้นการเรียนด้วยการวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อหาแผนการเรียนที่เหมาะสม ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาตามความต้องการของผู้เรียน ครอบคลุมทั้ง 20 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง (ตามมาตรฐานสากล)

null

หลักสูตร MULTIMETHOD®

สนุกกับการฝึกฝนเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านทางเทคโนโลยีแบบเรียนมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอเรื่องราวต่าง ๆ แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบ (interactive exercises) หนังสือแบบฝึกหัดออนไลน์ และ ห้องเรียนออนไลน์ที่ทางเราสร้างขึ้น

null

โค้ชผู้ช่วยและให้ความช่วยเหลือ

สบายใจได้แม้เรียนออนไลน์ เพราะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่คุณอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเคียงข้างคุณตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบหลักสูตร

เลือกแผนการเรียนที่ใช่สำหรับคุณ

3 เดือน

19,999 ฿

จากปกติ 30,000 ฿

เรียนรู้พื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง

6 เดือน

29,999 ฿

จากปกติ 55,000 ฿

พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

9 เดือน

36,999 ฿

จากปกติ 72,000 ฿

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่ว

12 เดือน

42,000 ฿

จากปกติ 89,000 ฿

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เลือกแผนการเรียนที่ใช่สำหรับคุณ

3 เดือน

19,999 ฿

จากปกติ 30,000 ฿

เรียนรู้พื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง

6 เดือน

29,999 ฿

จากปกติ 55,000 ฿

พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

9 เดือน

36,999 ฿

จากปกติ 72,000 ฿

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่ว

12 เดือน

42,000 ฿

จากปกติ 89,000 ฿

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเรา

01

เรียนรู้

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านทางละครที่สนุกสนาน พร้อมฟังและออกเสียงซ้ำกับบทสนทนาโต้ตอบในเรื่อง
 • ทำแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบออนไลน์ และรับการวัดผลตอบกลับแบบทันที ผ่านทางระบบตรวจจับคำอัตโนมัติที่อยู่ในบทเรียน
 • พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางหนังสือแบบฝึกหัดออนไลน์เชิงโต้ตอบ เรียนผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ พร้อมรับการบ้านจากอาจารย์ชาวต่างชาติและเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
02

ฝึกฝน

 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ กับผู้ช่วยส่วนบุคคลทางด้านภาษาอังกฤษ (เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว) โดยระบบให้คำปรึกษาส่วนตัวออนไลน์ของเราจะคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้เรียนต่อไปอย่างสม่ำเสมอ
 • เรียนคลาสบทสนทนาออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาแล้ว และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้ใช้สื่อสารกับคนทั่วไปได้จริง
 • เรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อที่สำคัญต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เน้นเสริม ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ และมีการทดสอบภาษาอังกฤษอีกด้วย
03

การพูด

 • ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณ สนทนาภาษาอังกฤษในคลาสเรียนออนไลน์ขนาดเล็ก ที่คุณสามารถจองออนไลน์ได้เมื่อไรก็ได้ตามที่คุณพร้อม
 • คลาสเรียนดิจิทัลที่เราสร้างขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่ติดตั้งไว้ พร้อมระบบแชท ฝึก พูด ภาษาอังกฤษ และการแบ่งกลุ่มสนทนา ทุกระบบถูกออกแบบมาให้เสมือนคุณเรียนในคลาสเรียนจริง
 • อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเรา

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
01

เรียนรู้

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านทางละครที่สนุกสนาน พร้อมฟังและออกเสียงซ้ำกับบทสนทนาโต้ตอบในเรื่อง
 • ทำแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบออนไลน์ และรับการวัดผลตอบกลับแบบทันที ผ่านทางระบบตรวจจับคำอัตโนมัติที่อยู่ในบทเรียน
 • พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางหนังสือแบบฝึกหัดออนไลน์เชิงโต้ตอบ เรียนผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ พร้อมรับการบ้านจากอาจารย์ชาวต่างชาติและเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
02

ฝึกฝน

 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ กับผู้ช่วยส่วนบุคคลทางด้านภาษาอังกฤษ(เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว) โดยระบบให้คำปรึกษาส่วนตัวออนไลน์ของเราจะคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้เรียนต่อไปอย่างสม่ำเสมอ
 • เรียนคลาสบทสนทนาออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาแล้ว และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้ใช้สื่อสารกับคนทั่วไปได้จริง
 • เรียนรู้ และฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อที่สำคัญต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เน้นเสริมทางด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ และมีการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษอีกด้วย
03

การพูด

 • ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณ สนทนาภาษาอังกฤษในคลาสเรียนออนไลน์ขนาดเล็ก ที่คุณสามารถจองออนไลน์ได้เมื่อไรก็ได้ ตามที่คุณพร้อม
 • คลาสเรียนดิจิตอลที่เราสร้างขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่ติดตั้งไว้ พร้อมระบบแชท ฝึก พูด ภาษา อังกฤษ และการแบ่งกลุ่มสนทนา ทุกระบบถูกออกแบบมาให้เสมือนคุณเรียนในคลาสเรียนจริง
 • อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษา อังกฤษ จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ​ ต้องทำอย่างไรต่อ?

เริ่มต้นติดต่อที่ปรึกษาทางด้านการเรียน…

 • เพื่อค้นหาเป้าหมายในการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบและทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาการเริ่มต้นคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ
 • วางแผนหลักสูตรส่วนตัวเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมาย

 

หลังจากนั้น…

 • เข้าร่วมคลาสปฐมนิเทศออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
 • เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเลย!

ลงทะเบียนตอนนี้

ฉันยินดีรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ​ ต้องทำอย่างไรต่อ?

เริ่มต้นติดต่อที่ปรึกษาทางด้านการเรียน…

 • เพื่อค้นหาเป้าหมายในการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบและทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาการเริ่มต้นคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ
 • วางแผนหลักสูตรส่วนตัวเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมาย

 

หลังจากนั้น…

 • เข้าร่วมคลาสปฐมนิเทศออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว
 • เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเลย!

ลงทะเบียนตอนนี้

ฉันยินดีรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Copy link
Powered by Social Snap