เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 100% กับ วอลล์สตรีท อิงลิช

WALL STREET ENGLISH ONLINE
เรียนง่าย เห็นผลจริง มาตรฐานระดับโลก

สมัครวันนี้ ฟรี! ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มูลค่า 1,200 บาท ทุกคอร์ส!

ปรึกษาฟรี... เพื่อหาคอร์สเรียน
ที่เหมาะกับคุณwse-unique-selling-point

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ วอลล์สตรีท อิงลิช
สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1

ผู้ช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เรียน ด้วยหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของเรา
ได้ถูกออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลัง
เริ่มเรียนหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ตาม

ร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะกับเราได้แล้ววันนี้

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
กับ วอลล์สตรีท อิงลิช
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
อันดับ 1

ผู้ช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เรียน
ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราได้ถูกออกแบบ
ตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มเรียนหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ตาม

ร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะกับเราได้แล้ววันนี้

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ วอลล์สตรีท อิงลิช ดียังไง?

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์
กับ วอลล์สตรีท อิงลิช ดียังไง?

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ วอลล์สตรีท อิงลิช ดียังไง?

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์
กับ วอลล์สตรีท อิงลิช ดียังไง?

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หลากหลายแผนการเรียนที่ตอบโจทย์คุณ

6 เดือน

34,000 ฿

จากปกติ 55,000 ฿

พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

9 เดือน

39,000 ฿

จากปกติ 72,000 ฿

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่ว

12 เดือน

45,000 ฿

จากปกติ 89,000 ฿

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สมัครวันนี้ ฟรี! ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มูลค่า 1,200 บาท ทุกคอร์ส!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หลากหลายแผนการเรียนที่ตอบโจทย์คุณ

6 เดือน

34,000 ฿

จากปกติ 55,000 ฿

พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

9 เดือน

39,000 ฿

จากปกติ 72,000 ฿

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่ว

12 เดือน

45,000 ฿

จากปกติ 89,000 ฿

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สมัครวันนี้ ฟรี! ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มูลค่า 1,200 บาท ทุกคอร์ส!

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเรา

01

เรียนรู้

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านทางละครที่สนุกสนาน พร้อมฟังและออกเสียงซ้ำกับบทสนทนาโต้ตอบในเรื่อง
 • ทำแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบออนไลน์ และรับการวัดผลตอบกลับแบบทันที ผ่านทางระบบตรวจจับคำอัตโนมัติที่อยู่ในบทเรียน
 • พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางหนังสือแบบฝึกหัดออนไลน์เชิงโต้ตอบ เรียนผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ พร้อมรับการบ้านจากอาจารย์ชาวต่างชาติและเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
02

ฝึกฝน

 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ กับผู้ช่วยส่วนบุคคลทางด้านภาษาอังกฤษ (เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว) โดยระบบให้คำปรึกษาส่วนตัวออนไลน์ของเราจะคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้เรียนต่อไปอย่างสม่ำเสมอ
 • เรียนคลาสบทสนทนาออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาแล้ว และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้ใช้สื่อสารกับคนทั่วไปได้จริง
 • เรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อที่สำคัญต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เน้นเสริม ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ และมีการทดสอบภาษาอังกฤษอีกด้วย
03

การพูด

 • ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณ สนทนาภาษาอังกฤษในคลาสเรียนออนไลน์ขนาดเล็ก ที่คุณสามารถจองออนไลน์ได้เมื่อไรก็ได้ตามที่คุณพร้อม
 • คลาสเรียนดิจิทัลที่เราสร้างขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่ติดตั้งไว้ พร้อมระบบแชท ฝึก พูด ภาษาอังกฤษ และการแบ่งกลุ่มสนทนา ทุกระบบถูกออกแบบมาให้เสมือนคุณเรียนในคลาสเรียนจริง
 • อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเรา

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
01

เรียนรู้

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านทางละครที่สนุกสนาน พร้อมฟังและออกเสียงซ้ำกับบทสนทนาโต้ตอบในเรื่อง
 • ทำแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบออนไลน์ และรับการวัดผลตอบกลับแบบทันที ผ่านทางระบบตรวจจับคำอัตโนมัติที่อยู่ในบทเรียน
 • พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางหนังสือแบบฝึกหัดออนไลน์เชิงโต้ตอบ เรียนผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ พร้อมรับการบ้านจากอาจารย์ชาวต่างชาติและเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
02

ฝึกฝน

 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ กับผู้ช่วยส่วนบุคคลทางด้านภาษาอังกฤษ(เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว) โดยระบบให้คำปรึกษาส่วนตัวออนไลน์ของเราจะคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้เรียนต่อไปอย่างสม่ำเสมอ
 • เรียนคลาสบทสนทนาออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาแล้ว และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้ใช้สื่อสารกับคนทั่วไปได้จริง
 • เรียนรู้ และฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อที่สำคัญต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เน้นเสริมทางด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ และมีการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษอีกด้วย
03

การพูด

 • ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณ สนทนาภาษาอังกฤษในคลาสเรียนออนไลน์ขนาดเล็ก ที่คุณสามารถจองออนไลน์ได้เมื่อไรก็ได้ ตามที่คุณพร้อม
 • คลาสเรียนดิจิตอลที่เราสร้างขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่ติดตั้งไว้ พร้อมระบบแชท ฝึก พูด ภาษา อังกฤษ และการแบ่งกลุ่มสนทนา ทุกระบบถูกออกแบบมาให้เสมือนคุณเรียนในคลาสเรียนจริง
 • อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษา อังกฤษ จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ​ ต้องทำอย่างไรต่อ?

เริ่มต้นติดต่อที่ปรึกษาทางด้านการเรียน…

 • เพื่อค้นหาเป้าหมายในการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบและทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาการเริ่มต้นคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ
 • วางแผนหลักสูตรส่วนตัวเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมาย

 

หลังจากนั้น…

 • เข้าร่วมคลาสปฐมนิเทศออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
 • เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเลย!

อยากเก่งภาษาอังกฤษ​ ต้องทำอย่างไรต่อ?

เริ่มต้นติดต่อที่ปรึกษาด้านการเรียน…

 • เพื่อค้นหาเป้าหมายในการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบและทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาการเริ่มต้นคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ
 • วางแผนหลักสูตรส่วนตัวเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมาย

หลังจากนั้น…

 • เข้าร่วมคลาสปฐมนิเทศออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว
 • เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเลย!

อยากเก่งภาษาอังกฤษ​
ต้องทำอย่างไรต่อ?

เริ่มต้นติดต่อที่ปรึกษาด้านการเรียน…

 • เพื่อค้นหาเป้าหมายในการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบและทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาการเริ่มต้นคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ
 • วางแผนหลักสูตรส่วนตัวเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมาย

หลังจากนั้น…

 • เข้าร่วมคลาสปฐมนิเทศออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว
 • เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเลย!

Copy link
Powered by Social Snap