Free Online Class เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Free Online Class เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!!

เรียนกับเจ้าของภาษา Native Speaker

เรียนสดออนไลน์ 100%

เรียนได้สะดวก ทุกที่ ทุกอุปกรณ์

คลาสนี้เรียนฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่าย

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!!

เรียนกับเจ้าของภาษา Native Speaker

เรียนสดออนไลน์ 100%

เรียนได้สะดวก ทุกที่ ทุกอุปกรณ์

คลาสนี้เรียนฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤษฟรี!

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อเรียน : Beginner English Pronunciation หลักการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

วันที่เรียน : 24 กันยายน 2563 (จำกัดจำนวนที่ 90 คนแรก)
เวลาที่เรียน : 19.30 – 20.30 น.
รูปแบบการสอน : การเรียนการสอนผ่าน Zoom
หมายเหตุ : หลังจากกรอกฟอร์มลงทะเบียนเรียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1211

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อเรียน : Beginner English Pronunciation หลักการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

วันที่เรียน : 24 กันยายน 2563 (จำกัดจำนวนที่ 90 คนแรก)
เวลาที่เรียน : 19.30 – 20.30 น.
รูปแบบการสอน : การเรียนการสอนผ่าน Zoom
หมายเหตุ : หลังจากกรอกฟอร์มลงทะเบียนเรียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1211

ลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤษฟรี!

   

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap