เรียนกับ วอลล์สตรีท อิงลิช 1 เดือน เพียง 3,500.-

เรียนกับ วอลล์สตรีท อิงลิช 1 เดือน เพียง 3,500.-

โอกาสทดลองเรียนกับ วอลล์สตรีท อิงลิช ที่ไม่ควรพลาด
1 เดือน เพียง 3,500.- จากราคาปกติ 15,000.-

โอกาสทดลองเรียนกับ วอลล์สตรีท อิงลิช ที่ไม่ควรพลาด
1 เดือน เพียง 3,500.- จากราคาปกติ 15,000.-

ทดลองเรียนกับ วอลล์สตรีท อิงลิช วันนี้ คอร์ส 1 เดือน เพียง 3,500 บาท! จากราคาปกติ 15,000 บาท เลือกเรียนที่สาขาหรือเรียนออนไลน์ก็ได้ วันนี้ถึง 31 ก.ค. 64

กรอกข้อมูลลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ฉันยินดีรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไข

・ สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนเท่านั้น ・ จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ・ โปรโมชั่นนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่สาขาหรือเรียนแบบออนไลน์ก็ได้ ・ นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่สาขาได้เมื่อสาขาเปิดทำการตามปกติ ・ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและสมัครเรียนระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ・ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ ・ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทดลองเรียนกับ วอลล์สตรีท อิงลิช วันนี้ คอร์ส 1 เดือน เพียง 3,500 บาท! จากราคาปกติ 15,000 บาท เลือกเรียนที่สาขาหรือเรียนออนไลน์ก็ได้ วันนี้ถึง 31 ก.ค. 64

กรอกข้อมูลลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ฉันยินดีรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไข

・ สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนเท่านั้น ・ จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ・ โปรโมชั่นนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่สาขาหรือเรียนแบบออนไลน์ก็ได้ ・ นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่สาขาได้เมื่อสาขาเปิดทำการตามปกติ ・ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและสมัครเรียนระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ・ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ ・ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related posts

Copy link
Powered by Social Snap