Archive for Tag: คำศัพท์การเมือง ภาษาอังกฤษ

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับแวดวงการเมือง

เรียกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอยู่ในความสนใจของคนไทยไม่น้อยล่ะ สำหรับเรื่องของการเมืองในปัจจุบัน แต่! วันนี้เราไม่ได้จะมาอัปเดตเรื่องการเมืองเผ็ดๆ ร้อนๆ ให้กับเพื่อนๆ กันหรอกนะ เพราะวันนี้เรามีคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ การเมือง...

Read More