Archive for Tag: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ในเดือนนี้ ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญ นั่นคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 แอดมินเชื่อว่า น้อยคนเหลือเกินที่จะเคยเห็นพระราชพิธีแบบนี้มาก่อน

Read More