Archive for Tag: ซีรีย์ฝึกภาษาอังกฤษ

ทำไมซีรี่ย์ฝรั่งถึงทำให้บางคนเก่งภาษาอังกฤษเร็ว

เราทุกคนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาล แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คุณจะเริ่มเอะใจบ้างไหมว่า ทำไมเพื่อนที่เรียนมาพร้อมกับคุณกลับเก่งกว่าคุณซะงั้น

Read More