Archive for Tag: พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านวิทยุ

พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านวิทยุ

ทุกวันนี้คุณสามารถเข้าถึงรายการวิทยุได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านรูปแบบของ podcasts และ รายการวิทยุ online อย่างง่ายดายแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การเลือกฟังรายการภาษาอังกฤษจะทำให้คุณเข้าใจบทสนทนาได้ดียิ่งขึ้น

Read More