Web Analytics

Archive for Tag: มหาวิทยาลัยในอังกฤษ

6 เหตุผลที่ต้องแพ็คกระเป๋า ไปเรียนที่อังกฤษ

สำหรับใครที่อยากจะเรียนต่อ ไม่ว่าจะในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีเอง อาจจะเล็งประเทศที่น่าสนใจเอาไว้หลากหลายประเทศแน่ๆ เอ๋ แล้วทำไมอังกฤษจึงเป็นอีกหนึ่งลิสต์ประเทศที่น่าสนใจ

Read More

Do & Don’t เมื่อไปเรียนที่ต่างประเทศ

ตั้งใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งที หลายคนอาจจะมัวแต่วุ่น ตระเตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ หรืออาจจะเตรียมตัวด้านภาษา ด้านวิชาที่ต้องเรียนต่อ เอ๋ แบบนี้นอกเหนือจากภาษา ความรู้ เอกสารแล้ว...

Read More

5 มหาวิทยาลัยเด็ดในอังกฤษ การันตีได้งานทำหลังเรียนจบ

แน่นอนว่าเรียนจบจากเมืองนอกพร้อมใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศจะทำให้คุณหางานในบ้านเราได้ไม่ยาก ข้อเสนออาจมารอคุณอยู่หน้าประตูก็เป็นได้

Read More
Share via