Archive for Tag: รวม Punctuation ในภาษาอังกฤษ

รวม Punctuation ในภาษาอังกฤษครบทุกตัว พร้อมวิธีใช้แบบไม่ยาก!

เมื่อพูดถึง Punctuation หรือ เครื่องหมายวรรคตอน เราก็พอรู้กันคร่าวๆว่าเครื่องหมายเหล่านี้มี หน้าที่เพื่อให้การแบ่งวรรคตอนหรือประโยค

Read More