Archive for Tag: รสชาติอาหาร

อธิบายรสชาติอาหารให้ตรงใจ ต้องพูดคำไหนถึงจะดี?

หากจะให้อธิบายเรื่องรสชาติของอาหาร คำศัพท์หลักๆ ที่เราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเช่น Delicious = อร่อย, Sweet = หวาน,...

Read More
Share via