Archive for Tag: วิธีการสั่งสเต็ก ภาษาอังกฤษ

วิธีการสั่งสเต็กโดยละเอียด

เรื่องของสเต็กเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวพอตัว เพราะวัวเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ใช่ย่อย เนื้อที่นำมาประกอบอาหารก็ยิบย่อยตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคนที่ไม่ได้กินอาหารฝรั่งบ่อยๆ

Read More