Archive for Tag: ศัพท์สแลง ใน ภาษาอังกฤษ

รวม 9 คำสแลงภาษาอังกฤษ

ไม่ใช่แค่ในไทยหรอกที่อุดมไปด้วยศัพท์สแลงแปลกๆ แต่ในภาษาอังกฤษด้วยกันเอง ก็มักจะมีศัพท์สแลง หรือสำนวนสแลงที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตา หรือไม่ค่อยเห็นในงานทางการเสียเท่าไหร่

Read More