Archive for Tag: สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษ

วิธีสุดเวิร์ค สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษแม้ตัวจะอยู่ไทย

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางเวลาคนเราอยากจะเก่งภาษาสักภาษาก็คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย ตัวเราไม่ได้อยู่ในที่ๆคนจะพูดภาษานั้นๆกับเรา

Read More