Archive for Tag: อยากเก่งภาษาอังกฤษ

5 เทคนิคฝึกภาษาอังกฤษ ให้เป็นเร็ว เก่งไว ที่คุณก็ทำได้!

การที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น อาจต้องเริ่มต้นที่การเปิดใจ วางเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจน จากนั้นค่อยๆ ใส่ใจกับเนื้อหาหรือคำศัพท์ต่างๆ รวมถึงหมั่นฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างสม่ำเสมอ

Read More