Archive for Tag: เคล็ดลับเตรียมพลังสมองก่อนสอบ

7 เคล็ดลับเตรียมพลังสมองให้พร้อมก่อนสอบ

ช่วงปลายเทอม หลายๆคนคงหัวหมุน การสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จมากมาย การบ้านต่างๆ การเตรียมตัวสอบ และเตรียมวางแผนพักผ่อนหยุดยาว ให้ต้องคิด ต่อไปนี้คือเทคนิคของผมในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ (และคุณเองก็สามารถทำได้!)

Read More
Share via