Archive for Tag: เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

แบบฝึกหัด Simple Past: regular และ irregular

ก้าวสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษคือตอนที่คุณสามารถพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ การพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเป็นประโยชน์มาก

Read More

คำขยายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjectives) และสรรพนาม (Pronouns)

มีหลายโอกาสที่เราจำเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งของที่เป็นของคนอื่น ตัวอย่างเช่น ในประโยคคำถาม “What’s your name?” คำว่า ‘your’ ช่วยบอกเราว่าชื่อของใครที่เรากำลังถามถึง

Read More

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ จากภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ

การดูหนังเป็นกิจกรรมยามว่างอันดับหนึ่งของคนจำนวนมาก สำหรับผู้มีชีวิตประจำวันที่วุ่นวายและต้องการจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

Read More

Adverbs of Manner

Adverb คืออะไร Adverbs หรือคำวิเศษณ์คือคำที่ใช้บรรยายว่าเราทำกริยานั้นอย่างไร ที่ไหนหรือบ่อยแค่ไหน

Read More