Archive for Tag: ไปเรียนต่างประเทศ

6 เหตุผลที่ต้องแพ็คกระเป๋า ไปเรียนที่อังกฤษ

สำหรับใครที่อยากจะเรียนต่อ ไม่ว่าจะในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีเอง อาจจะเล็งประเทศที่น่าสนใจเอาไว้หลากหลายประเทศแน่ๆ เอ๋ แล้วทำไมอังกฤษจึงเป็นอีกหนึ่งลิสต์ประเทศที่น่าสนใจ

Read More