Archive for Tag: Direct Speech

ทำความรู้จัก Direct Speech และ Indirect Speech คืออะไร?

เรื่องเกี่ยวกับ Direct และ Indirect Speech เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาหลายคนยังงงๆ กับการใช้อยู่ แต่รู้ไหมว่าถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะก็ เราจะสามารถเล่าเรื่อง...

Read More

แบบฝึกหัดเรื่อง Direct และ indirect speech

มีหลายครั้งที่เราจะต้องบรรยายเหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้ว และหลายครั้งจะต้องนำมาเล่าให้คนอื่นฟังต่อ

Read More