Archive for Tag: Grand Opening ขอนแก่น

Grand Opening สาขาแรกในภาคอีสาน กับสาขาขอนแก่น

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในภาคอีสาน กับ Wall Street English สาขาขอนแก่น สาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่งานนี้ขนทัพ...

Read More